(0)

Privacyverklaring

Selecteer Regio

Vrouw zoekt pensioen

1 april is het Equal Pension Day. De dag waarop mannen moeten beginnen werken om het jaarlijks pensioen van een vrouw te ontvangen. In België ligt het gemiddeld pensioen van vrouwen nog steeds 25% lager dan dat van mannen. Vrouwen hebben 2 pensioenen nodig om het rusthuis te betalen.


Hoog armoederiscio bij gepensioneerde vrouwen

Het maandelijkse pensioenbedrag van een vrouwelijke werknemer bedraagt gemiddeld 882 euro. Haar mannelijke collega ontvangt gemiddeld 1182 euro pensioen. Vrouwen moeten het met 300 euro per maand minder stellen, terwijl ze langer leven en dezelfde levensstandaard aanhouden als hun mannelijke collega’s. Dat brengt de sociale bescherming van gepensioneerde vrouwen in het gedrang en dat maakt hen kwetsbaar.

De genderpensioenkloof

De genderpensioenkloof is het gevolg van de loonkloof, de loopbaankloof, de zorgkloof en de genderongelijkheid in het arbeidsmarktbeleid. Maar ook van onevenwichtige pensioenhervormingen en besparingsmaatregelen in de sociale zekerheid.

9% van de mannen werkt deeltijds in de privé, tegenover 45% van de vrouwen. De vrouw staat in voor het huishouden en de kinderen, terwijl de man voltijds blijft werken. Vrouwen werken bovendien vaak in sectoren waar de lonen laag zijn, zoals de schoonmaak, de distributie en de dienstencheque. Dit heeft grote gevolgen voor het pensioen.

De besparingen die de Federale Regering recent doorvoerde, zetten vrouwen helemaal in de kou. De voorwaarden om recht te openen op het minimumpensioen worden strenger voor wie een onvolledige loopbaan heeft. Het vervroegd pensioen zal enkel nog kunnen voor wie 42 jaar gewerkt heeft. Vrouwen werken gemiddeld 35 jaar, zij vallen volledig uit de boot. Door de inperking van de gelijkgestelde periodes zal het aantal voltijdse loopbaanjaren nog meer afnemen.

Standpunt ABVV Senioren

  1. De economische onafhankelijkheid van vrouwen moeten worden aangemoedigd.Ouderschap mag niet enkel de verantwoordelijkheid van vrouwen zijn.
  2. De overheid moet voorzien in voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. Wachtlijsten in de kinderopvang moeten worden weggewerkt. ABVV Senioren eisen een uitbreiding van het vaderschapsverlof en voldoende onderbrekingsmogelijkheden voor vader en moeder, volledig vergoed en gelijkgesteld in de pensioenberekening.
  3. De genderongelijkheid op de arbeidsmarkt moet worden aangepakt. De loonkloof moet weggewerkt worden. Bedrijven kunnen een rol spelen in noodopvang voor zieke kinderen die niet naar de crèche mogen. Vergaderingen kunnen op ‘gezinsvriendelijke’ uren worden gepland.
  4. Een arbeidsduurvermindering naar 35 uur per week voor iedereen is economische haalbaar en sociaal wenselijk.
  5. Een zuivere individualisering van pensioenrechten kan voor ABVV Senioren niet. De volledige afschaffing van afgeleide rechten zorgt ervoor dat gezinnen met een klein pensioen in armoede terechtkomen. Het vergroot de ongelijkheid tussen gepensioneerden.

Andere sites

Terug Top

Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Dit doen we om uw surfervaring op deze website beter te maken.
U kunt ten alle tijde deze cookies weigeren of verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.aboutcookies.org/

Als u gewoon verder surft, geeft u toestemming om deze cookies te gebruiken.