(0)

Privacyverklaring

Selecteer Regio

persbericht ABVV-ACV-ACLVB: Regering hypothekeert pensioenoverleg!

Meer dan 6 000 actieve en gepensioneerde werknemers hebben op 15 juni actie gevoerd bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Deze bijeenkomst werd door het ABVV, het ACV en de ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront georganiseerd om de vakbondseisen over pensioenen kracht bij te zetten.


Langer werken: onmenselijk en niet nodig

Voor de oprichting van het Nationaal Pensioencomité heeft de ministerraad beslist om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken tot 67 en de toegang tot vervroegd pensioen en tot stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het voormalige brugpensioen) te verstrengen. Dan zijn er nog de beperkende maatregelen in verband met tijdskrediet eindeloopbaan. Op die manier zorgt de regering voor een scheeftrekking van het debat over de zwaarte van het werk, de levensverwachting in goede gezondheid en over de eindeloopbaanregelingen waardoor werknemers langer actief zouden kunnen blijven.

Voor het ACV, het ABVV en de ACLVB is het absurd de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar, terwijl de jeugdwerkloosheid ongeveer 25 procent bedraagt. Jongeren de toegang tot een stabiele baan bemoeilijken zal niet bijdragen tot de financiering van de toekomstige pensioenen en hypothekeert de kans van die jongeren -in het bijzonder zij die studies volgden- om ooit van een volledig pensioen te genieten. Dit verplicht ze misschien wel om langer te werken, zelfs na 67 jaar. Hetzelfde geldt voor ambtenaren, van wie de regering de diplomabonificatie voor de studiejaren wil afschaffen voor de berekening van de loopbaan.

Eisen van het gemeenschappelijk vakbondsfront

- het integraal behoud van de automatische indexering van de lonen en de sociale uitkeringen en de welvaartsvastheid ervan;

- een versterking van de wettelijke pensioenen;

- een minimumpensioen dat gelijk is aan het interprofessioneel minimumloon (vandaag 1.500 euro) en een inhaalbeweging voor de oudste pensioenen, rekening houdend met het feit dat onze pensioenen tot de laagste van Europa behoren: 20 procent van de gepensioneerden leeft immers onder de armoedegrens;

- naleving van de huidige gelijkstellingsregels voor inactiviteitsperiodes bij de berekening van de loopbaan en van het pensioen, met inachtneming van de specificiteit van de loopbaan van vrouwen;

- het behoud van de verworven rechten voor overheidspensioenen.

De drie vakbonden zijn bovendien beducht voor de intenties van de regering om enkele voorstellen uit het expertenrapport over de pensioenen gewoon over te nemen. Zo gaat het onder meer over het systeem van de pensioenpunten, een volstrekt ondoorzichtig stelsel dat enkel bedoeld is om de wisselvalligheden van de conjunctuur en van de staatsbegroting op de toekomstige gepensioneerden zelf af te wentelen. ACV, ABVV en ACLVB zijn ook gekant tegen de uitbouw van privépensioenen ten koste van het wettelijke pensioen. De drie vakbonden zijn van mening dat het wettelijk pensioen financieel houdbaar is en blijft en dat dit bovendien het enige is dat  de stabiliteit en duurzaamheid van ons pensioenstelsel kan garanderen.

Terug Top

Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Dit doen we om uw surfervaring op deze website beter te maken.
U kunt ten alle tijde deze cookies weigeren of verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.aboutcookies.org/

Als u gewoon verder surft, geeft u toestemming om deze cookies te gebruiken.