(0)

Privacyverklaring

Selecteer Regio

8 maart: internationale vrouwendag  8/3/2018

Wereldwijd staat vandaag de strijd voor gelijke rechten centraal. Vrouwen hebben reeds een lange weg afgelegd, maar de strijd is nog niet gestreden.

Besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen 20/7/2017

Veel mensen durven de stap naar een nieuwe energieleverancier of naar een goedkoper energiecontract niet zetten. Dat is jammer, want je kan er veel geld mee besparen. De VREG legt in vijf stappen uit hoe je gemakkelijk energieprijzen kan vergelijken en gratis overstappen. Een aanrader!

ABVV Senioren kiest tegenmacht als jaarthema 2017 8/3/2017

op 17 en 18 november 2016 vond de tweedaagse ABVV Senioren plaats. We konden genieten van een aantal boeiende lezingen over actie voeren nationaal en internationaal. We weten wat ons te doen staat in 2017: onze stem verheffen.

week van de vrijwilliger 8/3/2017

1 op 5 Vlamingen doet aan vrijwilligerswerk. De week van de vrijwilliger is een uitgelezen kans om al die mensen in de bloemetjes te zetten! Wij dragen een warm hart toe aan al de ABVV senioren voor hun inzet en onvoorwaardelijk engagement. Bedankt!

De invloed van vrijwilligerswerk op de levenskwaliteit van 65-plussers  5/10/2016

Marjolein Baetens, een laatstejaarsstudente Gerontologie, vraagt in het kader van haar masterproef jullie massale deelname aan haar enquête over vrijwilligerswerk op latere leeftijd.

ABVV informeert corrrect over pensioenen 28/6/2016

In tegenstelling tot wat de regering beweert, informeert het ABVV wél correct over de pensioenen. We zetten de puntjes op de i.

SAMEN (in de) VOORUIT 27/6/2016

S-Plus brengt Paul Callewaert, John Crombez en Rudy De Leeuw samen in de Vooruit. Wat denken zij over het (strenge) besparingsbeleid van de huidige regeringen. Hebben zij alternatieven om de verworven sociale bescherming te vrijwaren van afbraak? Een boeiende dag!

3 op de 4 vlaamse ouderen kan rusthuisfactuur niet betalen 18/3/2016

Een rusthuisbewoner betaalt in Vlaanderen gemiddeld 1.595 euro per maand, zo blijkt uit de Rusthuisbarometer van de Socialistische Mutualiteiten. Dit ligt aanzienlijk hoger dan het gemiddelde pensioen (1.250 euro). ABVV Senioren willen debat over betaalbaarheid ouderenzorg.

Studiedag ABVV Senioren 17/3/2016

Een overheid die kiest voor vermaatschappelijking heeft heel wat werk voor de boeg. Willen we gezin en werk combineren met meer aandacht voor zorg binnen het sociaal netwerk, dan zijn fundamentele structurele veranderingen noodzakelijk.

Verhoogde Tegemoetkoming: automatische toekenning noodzakelijk 25/2/2016

Personen met een laag inkomen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen. Toch nemen naar schatting honderdduizenden Belgen het recht niet op. ABVV Senioren eist de automatische toekenning van dit recht.

ABVV Senioren over de vluchtelingencrisis 29/1/2016

ABVV Senioren heeft het mooi gehad met de wijze waarop sommige Europese lidstaten de vluchtelingencrisis aanpakken. Solidariteit is een onbegrensd begrip. Solidariteit stopt niet in de achtertuin. We dragen dit uit en zijn daar fier op.

Welke zorg willen we geven en ontvangen?  2/12/2015

OP 12 en 13 november kwamen de senioren van het Vlaams ABVV samen in de Floreal te Blankenberge voor de jaarlijkse plannings- en vormingstweedaagse. Dit jaar staat volledig in het teken van het Vlaamse welzijns- en zorgbeleid voor ouderen.

Studiedag: De mondige senior 2.0 5/11/2015

ABVV Senioren organiseerde op 22 oktober zijn jaarlijkse studiedag te ABVV Gent. Dit jaar stond volledig in het teken van media en communicatie. Hoe moeten we als mondige senior omgaan met de geschreven en sociale media? De conclusie: de aanhouder wint.

Bewoners in Vlaamse woonzorgcentra tevreden over de basiszorg, maar missen sociale contacten.  2/7/2015

Bewoners van Vlaamse woonzorgcentra zijn tevreden over de toegediende zorg, de veiligheid en het respect waarmee ze worden behandeld. Men is minder tevreden over de sociale contacten met personeel en medebewoners. Dit blijkt uit de resultaten van een grootschalige enquête in 250 Woonzorgcentra.

Wij willen een transparant maatschappelijk debat 30/6/2015

Men schreeuwt moord en brand: “Het verhogen van de pensioenleeftijd is de enige manier om de stijgende sociale uitgaven te drukken, willen we de jonge generatie sparen!” Of toch niet? Vandaag verscheen er in De Morgen een opiniestuk waarin 10 academici een ander licht werpen over de materie.

Pensioen op 67 is geen oplossing 24/3/2015

Hoewel de regering zich ertoe verbonden had om met de sociale partners een daadwerkelijk overleg te organiseren over de pensioenen in de privé- en de openbare sector, wil de regering niet dat het Pensioencomité standpunt inneemt over het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67. De regering kiest er

ABVV Senioren ontvangen Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (SP.A) 19/3/2015

Een vurig pleidooi voor toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen!Joris Vandenbroucke legt minister Weyts het vuur aan de schenen.

Vlaamse regering wil niet investeren in de ouderenzorg 9/3/2015

Zorgnet Vlaanderen trekt voor de tweede maal aan alarmbel. Rusthuizen wachten nog steeds op de beloofde subsidies voor infrastructuurwerken. zonder de beloofde subsidies dreigt de dagprijs met 8,70 euro te stijgen.

Indexsprong = inkomensverlies voor de rest van je leven!  26/2/2015

1 op 5 ouderen leeft van een inkomen onder de armoedegrens… een indexsprong is nefast!

Omgevingselementen die het 65-plussers gemakkelijker maken zich te voet te verplaatsen 16/12/2014

De Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel vragen uw medewerking aan een wetenschappelijke studie.

Gratis openbaar vervoer is gedaan voor senioren 12/11/2014

vanaf 1 september 2015 rijden senioren niet meer gratis met het openbaar vervoer in Vlaanderen. Zo maakte De Lijn vandaag bekend. 65-plussers moeten voortaan 50 euro ophoesten voor een jaarabonnement van tram-bus.

Wij laten onze kinderen niet pluimen! 5/11/2014

6 november 2014 vindt de nationale betoging plaats te Brussel tegen de asociale maatregelen van beide regeringen. ABVV-Senioren roept al zijn leden op om mee te lopen.

Werken om te leven, niet leven om te werken! 16/12/2014

23 oktober 2014 organiseerde ABVV-Senioren zijn jaarlijkse studiedag. Dit jaar stond volledig in het teken van intergenerationele solidariteit. Zullen onze pensioenen in de toekomst nog betaalbaar blijven? Is de stijgende levensverwachting een kans of een last? We lieten twee experten aan het woord

Federaal Regeerakkoord is gepubliceerd 15/10/2014

Na een lange weg van 4 maanden zijn de regeringspartijen MR, N-VA, CD&V en Open VLD tot een consensus gekomen. Het resultaat vindt je terug in het Federale Regeerakkoord 2014-2019.

Vergrijzingsrapport: opaboom voor het eerst zichtbaar 30/9/2014

De vergrijzingskost neemt niet langer gestaag toe tot 2060 maar bereikt een piek in 2040 om dan opnieuw af te nemen. Pensioenen en gezondheidszorgen zijn de belangrijkste uitgavenposten. Dit blijkt uit het dertiende rapport van de Vergrijzingscommissie.

ABVV-senioren ontvangen Dirk Barrez 19/6/2014

16 juni 2014 - Op de tweede Vlaamse Seniorencommissie van het jaar ontvingen ABVV senioren spreker Dirk Barrez. Dirk Barrez is auteur, journalist en co-oprichter van coöperatieve bank NewB. De senioren bogen zich samen met hem over zijn nieuwste boek ‘Coöperaties. Hoe heroveren we de economie?‘.

Seniorentweedaagse 2013: Een schot in de roos 9/1/2014

Op 21 november 2013 spoelden zo’n 120 enthousiaste senioren aan in Blankenberge. Gehuld in rode ‘frak’ en klaar voor twee dagen vorming en planning. Niets bleef onbesproken: onze sociale zekerheid (of beter: de afbrokkeling hiervan), ouderenarmoede, energie, duurzaamheid en mobiliteit.

‘Rood roest niet’: 14/11/2013

Op 24 oktober vond onze studiedag - ‘Senioren kiezen in 2014‘ - plaats. ABVV-senioren bogen zich over een drietal prangende verkiezingsthema’s. Serious business, zo bleek.

Veranderen van energieleverancier?  25/9/2013

Overstappen van electriciteits- of aardgasleverancier kan vaak voordeliger uitvallen. Om je te helpen ontwikkelde de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) een folder voor senioren.

‘Bye Bye Belgium’ maar dan in het echt? 28/8/2013

Vandaag voerden ABVV-senioren en de senioren van de socialistische mutualiteit actie tegen de onduidelijkheid over tram- en bustarieven voor 65-plussers. Deze solidaire actie, waarbij pamfletten werden uitgedeeld, lokte grote persbelangstelling uit.

Brusselse senioren willen gratis openbaar vervoer terug 3/7/2013

Een 40-tal Brusselse senioren hebben gisterenochtend actie gevoerd tegen het betalend openbaar vervoer voor senioren. Sinds 1 mei moeten ze 60 euro betalen voor hun MIVB abonnement en 36 euro voor dat van TEC en De Lijn. Voor veel 65-plussers is dit een grote kost en dreigt de vereenzaming.

Gepensioneerde grensarbeiders krijgen alsnog een tegemoetkoming 29/5/2013

Mede onder onze druk is de Nederlandse regering gezwicht: gepensioneerde grensarbeiders ontvangen nu toch de koopkrachttegemoetkoming. Deze kan gaan tot 800 euro.

Minder betalen voor geneesmiddelen 22/4/2013

Vanaf nu betaal je minder voor bepaalde geneesmiddelen. Dit maakt deel uit van de besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg.

Nog een expertengroep?  17/4/2013

De regering stelt 12 experts aan om een nieuwe pensioenhervorming voor te bereiden. Stuk voor stuk gekende koppen, stuk voor stuk experts mét reputatie. Maar kunnen zij echt verandering brengen?

Voorlezen op de barricaden van het leven 24/1/2013

Een heel jaar lang wil de Stichting Lezen zoveel mogelijk mensen - kinderen én volwassenen - laten ervaren hoe waardevol voorlezen is. Niet alleen omdat het leuk en gezellig is, maar ook omdat het goed blijkt te zijn voor de algemene ontwikkeling. Voorlezen is de boodschap!

Hoe ouder je wordt, hoe minder je participeert 22/1/2013

Op nagenoeg alle vlakken participeren 55-plussers minder aan het maatschappelijk leven dan andere leeftijdsgroepen. Dat is de conclusie uit onderzoek van de studiedienst van de Vlaamse Regering.

Eco- en maaltijdcheques voor wat extra pensioen?  11/1/2013

Er gaan stemmen op om bepaalde extra voordelen om te zetten in extra pensioen. Toch schort er wat aan deze logica. Hoog tijd om dit pensioenspook te verjagen.

Seniorenkaartje wordt weer maar eens duurder 21/11/2012

Vanaf 1 februari 2013 stijgen de prijzen van de abonnementen, de kaartjes en de seniorenbiljetten van de NMBS. De senioren zijn opnieuw het grootste slachtoffer van deze tariefaanpassing.

Wat heeft Bob Dylan met de generatieclash te maken? 31/10/2012

De generatie Y (geborenen tussen 1980 en 2000) is zogenaamd heel kritisch en creatief. Toch worden zij duidelijk afgestompt door donkerblauwe beleidsmakers van op het Brusselse Schumanplein. En ook de senioren mogen niet meegezogen worden in dit vertoog.

Twitter: een generatieclash op sociaal medium? 29/10/2012

"Een 71-jarige - nog steeds bijklussende ex-premier pleit voor brugpensioen op 50 jaar op tv. Indien verontwaardigd: retweet. Het moet anders". Deze tweet werd uitvoerig besproken in de media (hij werd haast 1800 maal geretweet). Tweeten, hashtags, etc: wat betekent dit nu juist allemaal?

Vragen over jouw pensioen?  24/10/2012

Wie vragen heeft over zijn pensioen kan vanaf nu terecht op het nummer 1765. Dat is een speciale pensioenlijn zowel voor werknemers, ambtenaren als zelfstandigen. Ook gepensioneerden kunnen met hun vragen terecht op dit nummer.

In jouw ogen blijft de vraag. 21/9/2012

Op 21 september was het wereldwijd Alzheimer Dag. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Meer dan 100.000 Vlamingen hebben te kampen met deze aandoening. En dat aantal blijft alleen maar toenemen.

Hoe ouder je bent, hoe minder kansen bij sollicitatie 5/9/2012

Oudere werkzoekenden worden op de arbeidsmarkt het vaakst gediscrimineerd. Dat stellen onderzoekers vast in de eerste diversiteitsbarometer die werd voorgesteld.

Geldwolven in schaapskleren? 4/9/2012

Uit een studie van de denktank Itinera blijkt dat de ouderenzorg er in Vlaanderen dramatisch aan toe is. Dat berichtte enkele kranten afgelopen week. Vrijdagnamiddag werden de resultaten toegelicht op een Itinera-lezing. Toch zit er een geurtje aan.

Bijna verdubbeling bejaarde werknemers 4/9/2012

Uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie blijkt dat in 2001 22.714 bejaarden nog waren tewerkgesteld, terwijl we anno 2011 38.816 bejaarden zien bijverdienen. Dat is bijna een verdubbeling. Of we deze evolutie moeten toejuichen, is een ander paar mouwen.

Technologie en ouderenzorg 30/8/2012

Op 29 augustus 2012 publiceerde het dagblad De Standaard een artikel waarin verhaald werd dat onze landelijke thuiszorg op de drempel van het digitale tijdperk staat. Zo kan je door een virtuele beveiliging toegang krijgen tot jouw persoonlijk dossier. Een goede evolutie? Of zit hier meer achter?

Het distributief kapitalisme van Jeremy Rifkin 13/8/2012

De crisis vandaag? Och, dat is niets, vergeleken met wat komen zal. Dat zegt de Amerikaanse topeconoom Jeremy Rifkin. De toekomst van de mensheid is in gevaar. We hebben anders gezegd meer nood aan samenwerking en onderlinge solidariteit.

Senioren en sociale woningen in Genk 6/4/2012

Nieuw Dak, een coöpertieve vennootschap, beheert 3358 woningen. Enkele van deze woningen, exclusief voor senioren, gaan ze renoveren in 2013. Senioren mogen proefwonen.

Armoede en uitsluiting onder ouderen in de EU 17/1/2012

Op verzoek van het Europees Parlement is er een enquête uitgevoerd in 18 lidstaten bij ouderen die onder de armoedegrens leven. Hiervan is het geïntegreerd verslag net gepubliceerd.

Je pensioen als vrouw - een (on)aangename verrassing? 10/10/2011

Vrouwen spelen nog altijd veel vaker dan mannen in op de noden van hun gezin. Ze beslissen vaker om minder of niet te gaan werken omwille van de kinderen. Die beslissing breekt hen zuur op aan het einde van hun beroepsloopbaan.

Basisdecreet Vlaamse Sociale Bescherming 7/9/2011

De Vlaamse regering keurde 15 juli 2011 dit decreet principieel goed. Het decreet moet nog naar de Strategische adviesraad (SAR), de Sociaal-Economische raad van Vlaanderen (SERV) en de Raad van State. Dan pas kunnen er uitvoeringsbesluiten komen. Dit wordt verwacht tegen 2012-2013

Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Dit doen we om uw surfervaring op deze website beter te maken.
U kunt ten alle tijde deze cookies weigeren of verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.aboutcookies.org/

Als u gewoon verder surft, geeft u toestemming om deze cookies te gebruiken.