(0)

Selecteer Regio

Abbeyfield: een idee rond wonen voor senioren 

Abbeyfield is een vorm van groepswonen. Een manier van wonen die een evenwicht zoekt tussen het privé leven en het leven in gemeenschap.

Coördinatie van de sociale zekerheid in de Europese Unie 

Elk land beslist nog altijd vrij over de regels in zake sociale zekerheid. De EU stelt echter gemeenschappelijke regels op, die jouw rechten op het gebied van sociale zekerheid zal beschermen wanneer je je binnen Europa verplaatst.

De diabetespas 

Dit is eigenlijk een minidossier dat je als diabetespatiënt in jouw bezit hebt. Het zorgt voor een duidelijk overzicht voor jezelf en alle zorgeverleners die mee instaan voor jouw gezondheid.

De maximumfactuur (MAF) 

De MAF beperkt de kosten voor geneeskundige verzorging voor elk gezin tot een maximumbedrag. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? De brochure "Wegwijs in de maximumfactuur" probeert je hierin op weg te helpen.

De nieuwste versie van De Pensioenteller is online beschikbaar 

De eerste vraag die iedereen zich stelt, is uiteraard: "Wanneer kan ik op vervroegd pensioen?". Om ons daarbij te helpen stelt de Pensioendienst van de Federale Overheid ons De Pensioenteller ter beschikking.

Dossier: je rechten als gepensioneerde 

In dit dossier zetten we de rechten van de gepensioneerde op een rij. Bedoeling is om een overzicht te bieden van de diverse tegemoetkomingen en rechten waar een gepensioneerde aanspraak kan op maken naargelang zijn of haar situatie.

Eindeloopbaan en pensioen 

Ons pensioen. Het is een brandend actueel thema. Moeten we met z‘n allen langer werken? Zal er nog genoeg geld zijn om onze pensioenen te betalen? ... Het zijn enkele van de vele vragen die aan bod komen in een boeiende documentaire over de pensioenen.

Energie: heb je recht op een sociaal tarief? 

Mensen met een laag inkomen hebben recht op een sociaal tarief elektriciteit en/of aardgas. Hier kan je lezen of je recht hebt op dit sociaal tarief.

Herstelkuren 

Wil je even bijkomen na een operatie? Wil je als mantelzorger samen met je partner op vakantie? Er bestaan vakantiecentra die, in samenwerking met de mutualiteit, hier een aanbod voor hebben.

Onderhoudsplicht 

Op 14 maart 2011 publiceerde de Studiedienst van de Vlaamse Regering een webartikel waarin ze de standpunten van een aantal betrokkenen naar voor brengt.

Overlijden: wat te doen als je partner sterft? 

We worden als mens diep getroffen als je partner er niet meer is. Ook als hij of zij lang ziek geweest is, overvalt het ons altijd. Heel wat zaken moeten we dan regelen. Soms hebben we zoveel verdriet dat we dingen vergeten. Vandaar deze brochure.

Senioren en veiligheid 

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Zij ontwikkelden een map voor gemeenten waarop zij kunnen terugvallen bij het opmaken van een veiligheidsbeleid. Ook goede praktijken kunnen hier nagelezen worden.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) 

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een financiële ondersteuning voor mensen met een handicap van 65 jaar of ouder, die door de vermindering van zijn of haar zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft.

Terugvorderingen bij gepensioneerden 

Gepensioneerden moeten soms een stuk pensioen terugbetalen. Niets aan te doen of toch?

Veilig in het ziekenhuis. 

Een ziekenhuisopname is voor niemand prettig. Ondanks alle goede zorgen loopt het toch soms fout. Jijzelf kan ook meehelpen om een aantal zaken veilig te houden.

Wet op patiëntenrechten 

De wet op de patiëntenrechten bestaat sinds 2002. De patiënt is iedereen die gezondheiszorg krijgt. De arts is verplicht die wet te respecteren. Ook als het gaat om de zorg bij het einde van het leven.

Zorgtraject voor diabetici 

Het zorgtraject is een verbintenis tussen 3 personen: de persoon met diabetes, de huisarts en de specialist. Elk brengt zijn eigen kennis in om ervoor te zorgen dat de beste zorg mogelijk is.